Favorilere Ekle

Periyodik tablo nedir?

SDAI tarafından 8 ay önce oluşturuldu - 14 Ekim 2023 Cumartesi 20:03

Cevaplar

SDAI
- 8 ay önce - Son Düzenleme: 8 ay önce

Görsel Yükleniyor...
Periyodik tablo (periyodik cetvel) olarak da bilinir. Periyodik tablo tarihçesi, bilim insanlarının elementleri kütle, elektron sayısı, elektron dizilimi gibi özellikleri daha kolay ayırt edebilmesi için Dmitri Mendeleyev tarafından 1869 yılında hazırlanmıştır. Metaller cetvelin sağ tarafında yer alırken ametaller ise (yani metal olmayanlar) sol tarafta yer almaktadır.
Periyodik Tablo Nedir Özellikleri Nelerdir?
( Kimyasal ) elementlerin periyodik tablosu olarak da bilinen periyodik tablo, kimyasal elementlerin tablo şeklinde gösterimidir.
Kimya , fizik ve diğer bilimlerde yaygın olarak kullanılır ve genellikle kimyanın simgesi olarak görülür. Kimyasal elementlerin özelliklerinin, atom numaralarına yaklaşık olarak periyodik bir bağımlılık sergilediğini belirten periyodik yasanın grafik bir formülasyonudur . Tablo, blok adı verilen dört kabaca dikdörtgen alana bölünmüştür.
Tablonun satırları denirnoktalar ve sütunlara gruplar denir . Periyodik tablonun aynı sütun grubundaki elementler benzer kimyasal özellikler gösterir. Eğilimler , bir periyot boyunca soldan sağa ve bir grup boyunca aşağıdan yukarıya doğru artan metalik olmayan karakter (kendi elektronlarını koruyarak) ve ters yönde artan metalik karakter (elektronları diğer atomlara teslim etme) ile periyodik tablo boyunca ilerler.
  • Atom Yarıçapı.
  • İyonlaşma Enerjisi (iyonlaşma potansiyeli)
  • Elektron ilgisi.
  • Elektronegatiflik.
  • Metalik Karakter.
  • Diğer Eğilimler.
  • Redoks Potansiyelleri. Oksidasyon Potansiyeli. Azaltma Potansiyeli.
  • Elementlerin Periyodik Özelliklerini bilmede kullanır
Bu eğilimlerin altında yatan neden , atomların elektron konfigürasyonlarıdır . Periyodik tablo, yalnızca eşit sayıda pozitif yüklü protona ve negatif yüklü elektrona sahip elektriksel olarak nötr atomları listeler ve izotopları koyar.(proton sayıları aynı fakat nötron sayıları farklı olan atomlar) aynı yerde. Nüklitler ve izotoplar gibi diğer atomlar, nüklid tabloları (genellikle Segrè çizelgeleri olarak adlandırılır) gibi diğer tablolarda grafiksel olarak toplanır.
Aşağıdaki periyodik tablo elementlerin isimleri, atom numaraları, sembolleri ve kütleleri öğrenciler ve araştırmacılar daha kolay anlayabilsin diye renklendirilmiştir.
Periyodik Tablo İndirmeleri

Görsel Yükleniyor...
Periyodik Tablo, Atom Numarası ve Elektronegatiflik
Aşağıda verilen listede elementler alfabetik olarak dizilmiş olup sembolleri, atom numaraları ve elektronegativite değerleri verilmiştir.
Element İsimleri (Elementlerin Alfabetik sıralanışı)
Element Adı
Sembol
Atom Numarası
Elektronegatiflik (χ)
AktinyumAc891.1
AlüminyumAl131.61
AmerikyumAm951.3
AntimonSb512.05
ArgonAr18
ArsenikAs332.18
AstatineAt852.2
AynştaynyumEs991.3
AzotN73.04
BakırCu29 element1.9
BaryumBa560.89
BerilyumBe41.57
BerkelyumBk971.3
BizmutBi832.02
BohriyumBh107
BorB52.04
BromBr352.96
CıvaHg802
DarmstadyumDs110
DemirFe261.83
DisprosyumDy661.22
DubniyumDb105
ErbiyumEr681.24
EvropiyumEu63
FermiyumFm1001.3
FlorF93.98
FosforP152.19
FransiyumFr870.7
GadolinyumGd641.2
GalyumGa311.81
GermanyumGe322.01
GoldAu792.54
HafniyumHf721.3
HassiyumHs108
HelyumHe2
HidrojenH12.2
HolmiyumHo671.23
İndiyumIn491.78
İridyumIr772.2
İyotI532.66
KadmiyumCd481.69
KaliforniyumCf981.3
KalsiyumCa201
KarbonC62.55
KlorCl173.16
KobaltCo271.88
KriptonKr363
KromCr241.66
KurşunPb822.33
KüriyumCm961.3
LantanyumLa571.1
LavrensiyumLr103
LityumLi30.98
LütesyumLu711.27
MagnezyumMg121.31
ManganezMn251.55
MeitneryumMt109
MendelevyumMd1011.3
MolibdenyumMo422.16
NeodimyumNd601.14
NeonNe10
NeptünyumNp931.36
NikelNi281.91
NiyobyumNb411.6
NobelyumNo1021.3
OganessonOg118
OksijenO83.44
OsmiyumOs762.2
PaladyumPd462.2
PlatinyumPt782.28
PlütonyumPu941.28
PolonyumPo842
PotasyumK190.82
PraseodimPr591.13
PrometyumPm61
ProtaktinyumPa911.5
RadonRn86
RadyumRa880.9
RenyumRe751.9
RodyumRh452.28
RöntgenyumRg111
RubidyumRb370.82
RutenyumRu442.2
RutherfordyumRf104
SamaryumSm621.17
SeryumCe581.12
SezyumCs550.79
Klor
17
3.16
Krom
Cr
24
1.66
Kobalt
Ne
27
1.88
Bakır
İle
29
1.9
Küriyum
Cm
96
1.3
Darmstadtiyum
Ds
110
Dubniyum
db
105
Disporsiyum
iki
66
1.22
aynştaynyum
Es
99
1.3
erbiyum
Er
68
1.24
öropiyum
Ben mi
63
Fermiyum
Fm
100
1.3
Flor
F
9
3.98
Fransiyum
Fr
87
0.7
Gadolinyum
Gd
64
1.2
galyum
ga
31
1.81
Germanyum
Ge
32
2.01
Altın
au
79
2.54
Hafniyum
Hf
72
1.3
hassiyum
Hs
108
Helyum
He
2
Holmiyum
Ho
67
1.23
Hidrojen
H
1
2.2
İndiyum
In
49
1.78
İyot
I
53
2.66
İridyum
Ir
77
2.2
Demir
Fe
26
1.83
Kripton
kr
36
3
lantan
La
57
1.1
Lawrencium
lr
103
Kurşun
Pb
82
2.33
Lityum
Li
3
0.98
lutesyum
lu
71
1.27
Magnezyum
Mg
12
1.31
Manganez
Mn
25
1.55
Meitneriyum
Mt
109
Mendelevium
Md
101
1.3
Cıva
Hg
80
2
Molibden
Mo
42
2.16
Neodimyum
nd
60
1.14
Neon
Ne
10
Neptünyum
Np
93
1.36
Nikel
Ni
28
1.91
Niyobyum
Nb
41
1.6
Azot
N
7
3.04
Nobelyum
No
102
1.3
Oganesson
Og
118
Osmiyum
Os
76
2.2
Oksijen
O
8
3.44
Palladyum
Pd
46
2.2
Fosfor
P
15
2.19
Platin
Pt
78
2.28
Plütonyum
Pu
94
1.28
Polonyum
Po
84
2
Potasyum
K
19
0.82
praseodim
Pr
59
1.13
Promethium
Pm
61
Protaktinyum
Pa
91
1.5
Radyum
Ra
88
0.9
Radon
Rn
86
Renyum
Re
75
1.9
Rodyum
Rh
45
2.28
Röntgenyum
rg
111
Rubidyum
Rb
37
0.82
Rutenyum
Ru
44
2.2
Rutherfordiyum
Rf
104
Samaryum
Sm
62
1.17
Skandiyum
sc
21
1.36
Seaborgiyum
Sg
106
Selenyum
Se
34
2.55
Silisyum (Silikon)
Si
14
1.9
Gümüş
Ag
47
1.93
Sodyum
Na
11
0.93
Stronsiyum
Sr
38
0.95
Kükürt
S
16
2.58
Tantal
Ta
73
1.5
Teknesyum
Tc
43
1.9
Tellür
Te
52
2.1
Terbiyum
Tb
65
Talyum
Tl
81
1.62
Toryum
Th
90
1.3
Tülyum
Tm
69
1.25
Kalay
Sn
50
1.96
Titanyum
Ti
22
1.54
Tungsten
W
74
2.36
ununbiyum
Uub
112
ununtriyum
Uut
113
ununpentiyum
Uup
115
Fleroviyum
Fl
114
Tennesin
Ts
117
Livermoriyum
Lv
116
Uranyum
U
92
1.38
Vanadyum
V
23
1.63
ksenon
Xe
54
2.6
İterbiyum
Yb
70
İtriyum
Y
39
1.22
Çinko
Zn
30
1.65
Zirkonyum
Zr
40
1.33
(Elektronegatiflik, kimyada bağ yapımında kullanılan elektronların bağı oluşturan atomlar tarafından çekilme gücüdür. Klor gibi dış enerji seviyeleri hemen hemen tamamen doldurulmuş atomlar güçlü elektronegatiftirler ve kolaylıkla elektron alırlar.)
Periyodik tablo kaç grup ve periyot var?
Modern periyodik tabloda 8 Adet A 10 Adet de B grubu vardır. Periyodik sistemde, soldan sağa doğru dizilmiş toplam 18 dikey sütun ve 7 periyot vardır. Gruplar aşağıda detaylı olarak verilmiştir:
Grup numarası
Grup ismi
Mülk
Grup 1 veya 1A Grubu
Alkali metaller
Su ile güçlü alkaliler oluştururlar. Bu grupta Hidrojen hariç hepsi metaldir.
Grup 2 veya 2A Grubu
Toprak alkali metaller
Toprak alkali metalleri. Hepsi metaldir, ancak He=elementi 2 elektronla bitmesine rağmen 2A grubunda değil 8A grubuna aittir. (bu durum İstisnadır)
Grup 13 veya 3A Grubu
Bor ailesi
Toprak metalleri veya Bor grubu. Bor bu ailenin ilk üyesidir.
Grup 14 veya 4A Grubu
karbon ailesi
Karbon grubu. Carbon bu ailenin ilk üyesidir.
Grup 15 veya 5A Grubu
azot ailesi
Nitrojen veya Azot Grubu olarak adlandırılır.
Grup 16 veya 6A Grubu
oksijen ailesi
Oksijen veya Kalkojenler olarak da bilinirler. Oksijen doğada en çok bulunan elementtir.
Grup 17 veya 7A Grubu
halojen ailesi
Halojenler, bu grubun elementleri tuzları oluşturur.
Grup 18 veya 8A Grubu
sıfır grup
Soy gazlardır ve normal şartlar altında inert maddedirler
Periyodik Tabloyu Okumak
Periyodik tablo muazzam miktarda bilgi içerir:
Atom numarası: Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı, o elementin atom numarası olarak adlandırılır. Proton sayısı, hangi element olduğunu tanımlar ve elementin kimyasal davranışını da belirler. Örneğin, karbon atomlarının her zaman altı protonu vardır; hidrojen atomlarında her zaman bir tane bulunur; ve oksijen atomları her zaman sekize sahiptir. Aynı elementin izotop adı verilen farklı versiyonları farklı sayıda nötrona sahip olabilir; ayrıca bir element, yüklü olmak için elektron kazanabilir veya kaybedebilir, bu durumda bunlara iyon denir.
Atom sembolü: Atom sembolü (veya element sembolü), bir elementi temsil etmek için seçilen bir kısaltmadır (karbon için (karbon için “C”, hidrojen için “H” ve oksijen için “O” vb.). Bu semboller uluslararası olarak kullanılır ve bazen semboller ve isimleri arasında farklılıklar olabilir. Örneğin, tungsten sembolü “W” dir çünkü bu elementin diğer adı wolframdır. Ayrıca, altının atom sembolü “Au”dur, çünkü Latince altın kelimesi “aurum”dur.
Atom kütlesi: Bir elementin standart atom ağırlığı, elementin atomik kütle birimleri (amu) cinsinden yazılan ortalama kütlesidir. Her atomun kabaca tam sayıda atomik kütle birimi olmasına rağmen, periyodik tablodaki atom kütlesinin bir ondalık sayı olduğunu fark edeceksiniz; bunun nedeni, sayının, bir elementin bolluklarına dayalı olarak doğal olarak oluşan çeşitli izotoplarının ağırlıklı ortalaması olmasıdır. Bir izotop, çekirdeğinde farklı sayıda nötron bulunan bir elementin bir versiyonudur. (Bir elementteki ortalama nötron sayısını hesaplamak için atom kütlesinden proton sayısını (atom numarası) çıkarın.)
Örneğin, iki izotopu olan karbonun atom kütlesini şu şekilde hesaplarsınız:
İzotopun bolluğunu atom kütlesiyle çarpın:
Karbon-12: 0.9889 x 12.0000 = 11.8668
Karbon-13: 0.0111 x 13.0034 = 0.1443
Ardından, sonuçları ekleyin:
11.8668 + 0.1443 = 12.0111 = karbonun atom ağırlığı
93-118 numaralı elementler için atom kütlesi: Los Alamos Ulusal Laboratuvarı (LANL), laboratuvarda oluşturulan uranyum ötesi elementler (atom numarası 92 olan uranyum dışındaki elementler) için “doğal” bir bolluk olmadığını kaydetti. Bu elementler için, en uzun ömürlü izotopun atom ağırlığı, kimyasal terminoloji ve terminoloji konusunda dünya otoritesi olan Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği’ne (IUPAC) göre periyodik tabloda listelenir. LANL’ye göre gelecekte daha uzun bir yarı ömre sahip yeni bir izotop (bu elementin %50’sinin ayrışması ne kadar sürer) üretilebileceğinden, bu atom ağırlıkları geçici olarak kabul edilmelidir.
Süper ağır elementler veya atom numarası 104’ün üzerinde olanlar da bu doğal olmayan kategoriye girer. Atomun çekirdeği ne kadar büyükse – ki bu, içindeki proton sayısıyla artar – genellikle o element o kadar kararsızdır. Bu nedenle, bu büyük boyutlu öğeler, IUPAC’a göre daha hafif öğelere dönüşmeden önce yalnızca milisaniyeler süren kısa ömürlüdür.
Örneğin, süper ağır elementler 113, 115, 117 ve 118, IUPAC tarafından Aralık 2015’te doğrulandı ve tablodaki yedinci sırayı veya dönemi tamamladı. Birkaç farklı laboratuvar süper ağır elementleri üretti. Atom numaraları, geçici olan isimler ve resmi isimleri:
113: ununtriyum (Uut), nihonyum (Nh)
115: Ununpentium (Uup), Moskova (Mc)
117: ununseptium (Yeni), tennessine (Ts)
118: bir gece (Uuo), oganesson (Og)
Periyodik Tablo Bugün Nasıl Kullanılıyor?
Bilim insanları, bir araya getirilen belirli öğelerin belirli özelliklere ve davranışlara sahip olduğunu bilerek, belirli endüstriler ve süreçler için hangilerinin en iyi olacağını bulabilirler. Örneğin, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’ne göre mühendisler, galyum nitrür (GaN) ve İndiyum nitrür (InN) gibi yeni yarı iletken alaşımlar oluşturmak için tablonun Grup III ve V’deki farklı element kombinasyonlarını kullanır. (NIST).
Genel olarak kimyagerler ve diğer bilim insanları, belirli elementlerin birbirleriyle nasıl reaksiyona gireceğini tahmin etmek için tabloyu kullanabilirler.
Örneğin alkali metaller tablonun ilk sütununda veya grubundadır ve bir değerlik elektronuna sahip olma eğilimindedir ve bu nedenle +1 yük taşır. Kimyager Anne Marie Helmenstine, ThoughtCo’ya yazdığı bu yük, “su ile kuvvetli bir şekilde reaksiyona girdikleri ve ametallerle kolayca birleştikleri” anlamına geliyor.
NIST, kalsiyumla aynı grupta yer alan magnezyumun kemik implantları için alaşımların bir parçası olarak faydalı hale geldiğini söyledi. Bu alaşımlar biyolojik olarak parçalanabildikleri için bir yapı iskelesi görevi görürler ve yapılar üzerinde doğal kemik büyüdükten sonra kaybolurlar.
Yanıtla
0
0

Bu içerik için bir tepkiniz var mı?

0
0
0
0
0
0
0
0
Eğitim konusundaki bazı benzer içerikler
İlginizi çekebilecek diğer içerikler
© 2019 - 2024 SoruDenizi v1.4.1
Giriş Yap

Üye Ol
En az 3 en çok 23 karakter, sadece harf ve rakam içerebilir. Boş bırakılamaz En az 6, en çok 36 karakter olmalıdır. Boş bırakılamaz

Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul ediyorum
Şifremi Unuttum
Şifre yenileme bağlantısı e-postanıza gönderilecektir.

Reklamlar Görüntülenemiyor 😞
Hoşgeldiniz, bir reklam engelleyici kullanıyorsunuz gibi görünüyor. Sorun değil. Kim kullanmaz ki?
Reklam engelleyici kullanma hakkınıza saygı duyuyoruz ancak reklam gelirleri olmadan bu siteyi harika tutmaya devam edemeyeceğimizi bilmenizi istiyoruz.
Anlıyorum; reklam engelleyicimi devre dışı bıraktım.
Soru Denizi, ziyaretçilerine daha iyi bir deneyim sağlamak amacıyla çerez (cookie) teknolojisini kullanmaktadır.
Detaylı Bilgi
Tamam