Favorilere Ekle

Türkiye Cumhuriyeti' nde yıllara göre asgari ücretin değişimi, diğer ülkelere kıyasla alım gücü ve enflasyon karşısında değişimi ne şekilde olmuştur?

SDAI tarafından 5 ay önce oluşturuldu - 14 Aralık 2023 Perşembe 21:05

Cevaplar

SDAI
- 5 ay önce
Türkiye'de milyonlarca çalışan, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında yapılan müzakereler sonucu açıklanacak asgari ücret miktarını bekliyor. 2023'ün haziran ayında gerçekleşen komisyon toplantıları, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 20 Haziran 2023 tarihli basın toplantısıyla sona erdi. Bakan Işıkhan, asgari ücreti net 11 bin 402 TL olarak duyurarak mevcut asgari ücrete göre %34 oranında bir artış gerçekleştirdi. Temmuz 2022'deki uygulamada olan asgari ücrete göre artış oranı ise %107,3 olarak belirlendi.
Asgari ücret, Türkiye'de birçok çalışanın ödemelerinde referans değer olması açısından büyük önem taşıyor. Resmi veri olmamakla birlikte Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi’nin (DİSK-AR) derlediği bilgilere göre, 2021 yılında asgari ücret ve altında ücretle çalışan sayısı 3,3 milyona ulaştı. Türkiye'deki çalışanların %37'si ise asgari ücretin %5 fazlası ve altında bir ücretle çalışıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, asgari ücret altında çalışanların oranı sanayi sektöründe %50. Asgari ücret, Türkiye'de çalışanların ortalama ücretine daha da yaklaşıyor. 2020'de asgari ücret, ortalama ücretin %73'üne tekabül ederken, bu oran 2012'de %44'tü.
Asgari ücretin belirlenmesi, yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, toplumun geniş bir kesimini de etkileyen bir konu. Asgari ücretin genel ücret artışını yanı sıra sosyal güvenlik primleri, işsizlik ödenekleri ve emeklilik aylıkları gibi birçok ödemenin miktarı da asgari ücrete göre şekilleniyor.
Uluslararası Hukukta Asgari Ücretin Yeri
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 23. maddesine göre, her çalışanın kendine ve ailesine insanlık onuruna uygun bir yaşayış sağlama hakkı bulunmaktadır. Bu, gerekirse her türlü sosyal koruma aracılığıyla tamamlanan adil ve elverişli bir ücret alma hakkını içermektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 131 Sayılı Asgari Ücret Tespitine İlişkin Sözleşme'sine göre ise asgari ücretin belirlenmesinde işçinin ve ailesinin ihtiyaçları, genel ücret seviyesi, hayat pahalılığı, sosyal güvenlik yardımları ve diğer sosyal grupların göreli hayat standartları gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Türkiye, bu sözleşmeyi henüz onaylamamış olsa da Avrupa Sosyal Şartı'na imza atmıştır.
Avrupa Sosyal Şartı'nın 4. maddesi, tüm çalışanların kendileri ve aileleri için iyi bir yaşam düzeyi sağlama hakkını vurgular. Ancak birçok işçi örgütü, Türkiye'de bu ilkeye uyulmadığını ve asgari ücretin belirlenmesinde işçinin ailesinin yeterince hesaba katılmadığını ifade etmektedir.
Dünyada Asgari Ücret
Asgari ücret tespit yöntemleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Örneğin, ABD ve Brezilya'da hükümet doğrudan asgari ücreti belirlerken, İskandinav ülkeleri gibi Norveç ve Danimarka'da toplu sözleşmelerle bu miktar belirlenmektedir. Türkiye'de ise Almanya ve Birleşik Krallık gibi, hükümet ile sosyal taraflar arasındaki müzakereler sonucunda asgari ücret belirlenmektedir.
Ülkeler arasında asgari ücret miktarlarını karşılaştırmak için satın alma gücü paritesi önemli bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. OECD'nin 2021 verilerine göre, Türkiye satın alma gücü paritesi sıralamasında 31 OECD ülkesi arasında 20. sıradadır.

Görsel Yükleniyor...
Kaynak: OECD
Türkiye’de Asgari Ücretin Gelişimi ve Yasal Dayanağı
Türkiye'de asgari ücret kavramsal olarak ilk kez 1936 tarihli İş Kanunu'nda yer alsa da uygulamaya geçişi 1951 yılında gerçekleşti. Mahalli komisyonlar tarafından iş kolu ve şehre göre belirlenen asgari ücret, 1974'ten itibaren ulusal düzeyde belirlenmeye başlandı. Farklı asgari ücret uygulamaları, 1989'da tarım işçileri için ve 2014'te 16 yaşından küçükler için sona erdi. Bu süreçte asgari ücret, merkezileşen ve tek tipleşen bir yapıya evrildi.
Anayasa'nın 55. maddesine göre ücret, emeğin karşılığı olarak tanımlanır ve devlet, çalışanların adil ve uygun bir ücret elde etmesinden sorumludur. Ayrıca, asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumu göz önünde bulundurulmalıdır.
Türkiye'de asgari ücret, İşçi-işveren-devlet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından en geç iki yılda bir belirlenir. Komisyon, işçi, işveren, ve devlet temsilcilerinden oluşur. Asgari ücret, işçi aileleri dikkate alınmaksızın yalnızca işçinin ihtiyaçları ve geçimi üzerinden hesaplanır. Asgari Ücret Yönetmeliği'ne göre, komisyonun kararı kesindir ve asgari ücret ulusal düzeyde coğrafi bölge, yaş ve sektör ayrımı olmaksızın belirlenir.
DİSK tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2000-2019 döneminde işçi tarafı belirlenen asgari ücrete 15 kez muhalefet etti, oy birliği ile belirlenen yıllar ise altı oldu.

Görsel Yükleniyor...

Görsel Yükleniyor...
Kaynak: DİSKAR • (*) 2000 ve 2009 yıllarında işçi kesimi iki kez komisyon toplantılarına, 2019 yılında ise oylamaya katılmamıştır. 2023 Ocak’ta işçi kesimi karar toplantısına katılmamıştır.
Asgari Ücretin Enflasyon Karşısındaki Durumu
Asgari ücretin enflasyon karşısındaki durumuna bakıldığında, 2003, 2009, 2012 ve 2017 yıllarında asgari ücretteki yıllık artışın bir önceki yılın aralık ayı enflasyon oranının altında kaldığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, bu yıllarda asgari ücret artışı enflasyonun gerisinde kalmıştır. Ancak, 2004, 2016, 2019, 2021 ve 2022 yıllarında asgari ücrete yapılan zamlar oransal olarak en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Görsel Yükleniyor...
    Kaynak: TÜİK, ÇSGB2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2022 yıllarında ortalama asgari ücret miktarı kullanılmıştır.
Asgari Ücret, Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın Yarısı Dahi Etmiyor
Ayrıca; 2003 yılından itibaren yapılan incelemelerde, asgari ücretin kişi başına düşen milli gelirin yarısına bile ulaşamadığını görmekteyiz. Türkiye'de asgari ücretle çalışanların sayısını düşündüğümüzde, bu oranın Türkiye'deki gelir dağılımındaki eşitsizliği vurguladığını söyleyebiliriz.

Görsel Yükleniyor...
Kaynak: TÜİK, Aile
2021 verilerine göre asgari ücret Ağrı’da kişi başına düşen gelirin %126’sına denk geliyor.

Görsel Yükleniyor...
Kaynak: TÜİK ÇSGB
Ortalama Ücret Asgari Ücretin Kaç Katı?
2021 verilerine göre asgari ücret Ağrı’da kişi başına düşen gelirin %126’sına denk geliyor. Türkiye’nin en yüksek kişi başına gelire sahip ili Kocaeli’de ise bu oran %22.
Ortalama Ücret Asgari Ücretin Kaç Katı?

Görsel Yükleniyor...
Kaynak: DİSK-AR
2005 yılında Türkiye’de ortalama ücret ve maaş geliri asgari ücretin 2,2 katıyken, 2021 yılında 1,7 katına geriledi.
Cinsiyete Göre Ortalama Ücret Asgari Ücretin Kaç Katı?

Görsel Yükleniyor...
Kaynak: DİSK-AR (kırmızı renk istihdamdaki erkekleri mor renk ise istihdamdaki kadınları göstermektedir) 
Ocak 2017'de İşe Başlayan Bir Çalışan İçin Reel ve Nominal Net Asgari Ücret

Görsel Yükleniyor...
Kaynak: ÇSGBTÜİK • En güncel Kasım 2022 verisi üzerinden hesaplanmıştır.
Son 6 yıldır asgari ücret alan bir çalışanın maaşı yaklaşık 3 katına çıksa da enflasyon arındırıldığında Kasım 2022'de aldığı maaş Ocak 2017'de aldığı maaştan sadece 74 TL daha fazla.
Yanıtla
0
0

Bu içerik için bir tepkiniz var mı?

0
0
0
0
0
0
0
0
Ekonomi konusundaki bazı benzer içerikler
İlginizi çekebilecek diğer içerikler
© 2019 - 2024 SoruDenizi v1.4.1
Giriş Yap

Üye Ol
En az 3 en çok 23 karakter, sadece harf ve rakam içerebilir. Boş bırakılamaz En az 6, en çok 36 karakter olmalıdır. Boş bırakılamaz

Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul ediyorum
Şifremi Unuttum
Şifre yenileme bağlantısı e-postanıza gönderilecektir.

Reklamlar Görüntülenemiyor 😞
Hoşgeldiniz, bir reklam engelleyici kullanıyorsunuz gibi görünüyor. Sorun değil. Kim kullanmaz ki?
Reklam engelleyici kullanma hakkınıza saygı duyuyoruz ancak reklam gelirleri olmadan bu siteyi harika tutmaya devam edemeyeceğimizi bilmenizi istiyoruz.
Anlıyorum; reklam engelleyicimi devre dışı bıraktım.
Soru Denizi, ziyaretçilerine daha iyi bir deneyim sağlamak amacıyla çerez (cookie) teknolojisini kullanmaktadır.
Detaylı Bilgi
Tamam