Favorilere Ekle

Tembel hayvan nedir ve neden tembeldirler?

SDAI tarafından 1 ay önce oluşturuldu - 9 Mart 2024 Cumartesi 20:29

Cevaplar

SDAI
- 1 ay önce

Görsel Yükleniyor...
Tembel hayvanlar, Orta ve Güney Amerika bölgelerinde yaşayan, orta büyüklükteki memelilerdir. Folivora alt takımına ait olan bu canlıların 6 farklı türü tanımlanmıştır. Temel olarak otçul bir diyetle beslenirler ve bitki gövdeleri, yapraklar ve köklerle beslenirler; ancak bazen böcekler, küçük kertenkeleler gibi canlıları da tüketebilirler.
Evrimsel Tarih ve Taksonomi
Tembel hayvanlar, Pilosa takımına aittirler, yani en yakın akrabaları karıncayiyenlerdir. Aynı zamanda, Xenartha üst takımına dahil olan bu hayvanlar, evrimleşmeye yaklaşık 60 milyon yıl önce başlamışlardır; hatta kökenlerinin 100 milyon yıl kadar önceye dayandığını gösteren bulgular mevcuttur. Xenartha üst takımında, tembel hayvanlar ve karıncayiyenler dışında armadillolar da yer alır.
Bu benzersiz canlılar, iki tırnaklı ve üç tırnaklı olmak üzere iki ana cins altında sınıflandırılır: Choloepus (iki tırnaklı) ve Bradypus (üç tırnaklı) şeklinde. Altı farklı türü bulunan tembel hayvanlar arasında dört üç tırnaklı tür (Bradypus pygmaeus, Bradypus torquatus, Bradypus tridactylus, Bradypus variegatus) ve iki iki tırnaklı tür (Choloepus didactylus, Choloepus hoffmanni) yer alır.
Genetik açıdan birbirinden oldukça farklı olan Choloepus ve Bradypus cinsleri, tahmini olarak 30-40 milyon yıl önce evrim sürecinde ayrı yollara gitmişlerdir. Halk arasında "iki tırnaklı tembel hayvanlar" olarak bilinen Choloepus cinsi, aslında alt uzuvlarında üç adet tırnak ve üst uzuvlarında iki adet tırnak bulundurur. Öte yandan Bradypus cinsi, hem alt hem de üst uzuvlarında üçer tırnak bulundurur ve genellikle daha sakin bir yapıya ve Choloepus'a göre daha küçük bir vücuda sahiptir.
Ekolojik Dağılım ve Habitat
Tembel hayvanlar, Orta ve Güney Amerika'da yaşayan, orta boylu memelilerdir. Tembel hayvan, özgün yaşam tarzı ve biyolojik yapısı sayesinde kendine özgü bir ekosistem oluşturur ve birçok farklı organizmaya ev sahipliği yapar, adeta yürüyen bir habitat gibidir. Tembel hayvan kürkü, 80'den fazla tür alg ve mantar için nem tutan mikro çatlaklar içerir.
Bu algler, zaman içinde tembel hayvan kürkünü yeşile dönüştürür ve tembel hayvanların yağmur ormanında kamufle olmalarına yardımcı olurlar. Ayrıca, kürkleri, "Tembel Hayvan Güveleri" olarak bilinen beş farklı tür güve dahil olmak üzere çeşitli omurgasızlara habitat sağlar. Bu güveler ve tembel hayvan kürkündeki birçok alg ve mantar türü, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmaz, yalnızca tembel hayvan kürkünde yaşarlar.
Tembel hayvanlar, kürklerindeki yaşamla karşılıklı, dolayısıyla mutualistik bir ilişki içindedirler. Yani hem tembel hayvan hem de üzerlerinde yaşayan organizmalar, bu ortak ilişkiden fayda sağlar. Tembel hayvanlar, simbiyotik ilişkileri için bir ev görevi görürler ve algler, tembel hayvanlara renklendirme ve kamuflaj sağlar. Zaman içinde tembel hayvanların kürklerindeki algleri yedikleri düşünülmüştür, ancak artık bunun gerçekleşmediği bilinmektedir.
Popülasyon ve Koruma Statüsü
Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Korunma Birliği (IUCN), tembel hayvan türlerinin altısından ikisini nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine dahil etmiştir.
Davranış ve Etoloji
Tahmin edileceği gibi, tembel hayvanlar memeliler sınıfının en yavaş temsilcilerindendir. Bu yavaş hareket kabiliyetleri, genellikle ağaçlarda yaşamalarını gerektirir çünkü bu, en güvenli ve uygun ortamı sunar. Tembel hayvanlar neredeyse tüm zamanlarını ağaçlara asılı bir şekilde sarkarak geçirirler; uzun tırnakları ve pençeleri sayesinde sıkıca tutunabilirler. Hatta uyurken bile bu karakteristik pozisyonlarını korurlar. Üreme ve doğum gibi önemli yaşam olayları da genellikle ağaçlarda gerçekleşir, yere inmeleri ise genellikle dışkılama ihtiyacıyla haftada bir kez olur.
Tembel hayvanlar karada çok yavaş olabilirler, ancak su altında oldukça yetenekli yüzücülerdir. Yağmur ormanlarında yaşamaları, mevsimsel su baskınlarına karşı hayatta kalmalarını sağlamak için bu özellikle evrimleşmiş olabilir. Bu hayvanlar, su altında şaşırtıcı bir şekilde 40 dakikaya kadar nefeslerini tutabilirler.
Hareketleri o kadar yavaştır ki, kürklerinde yosunlar bile yetişebilir. Aslında koyu kahverengi olan tüyleri, bu yosunlarla birleştiğinde yeşilimsi bir görünüm alır. "Trichophilus welckeri" adındaki yeşil yosunlar, özel olarak tembel hayvanların kürklerinde büyür. Bu yosunların, tembel hayvanlar için düşük enerjili bir diyetin bir parçası olarak hizmet ettiği düşünülmektedir.
Ayrıca, yeşilimsi renkleri, tembel hayvanların ağaçlar arasında kolayca gizlenmelerine yardımcı olur. Bu özellik, yırtıcı hayvanlardan ve insanlardan saklanmalarına olanak tanır. Tembel hayvanlar, sadece yosunların değil, aynı zamanda mikropların, mantarların, belirli böceklerin ve güvelerin yaşamlarını sürdürdüğü küçük ekosistemler olarak görülebilir.
Diyet ve Metabolizma
Tembel hayvanlar genellikle belirli ağaç türlerinin yapraklarıyla beslenirler, ancak bazen böcekler ve sürüngenleri de tüketebilirler. Yapraklar, tembel hayvanlar için düşük enerji ve sınırlı besin içeren bir diyet oluşturur; sindirimi oldukça uzun sürer. Bu nedenle, tembel hayvanların büyük, özelleşmiş ve etkili sindirim enzimlerine sahip mideleri vardır. Mide, birden fazla bölme içerir ve zengin bakteri populasyonlarına ev sahipliği yapar. Bu bakteriler, tembel hayvanların sindirimini sağlamak için yaprakları parçalar.
Tembel hayvanların gövde yapısı, özellikle sindirim sistemlerinin büyük bir kısmını oluşturan dört bölmeyle dikkat çekicidir. Midenin boyutu, tembel hayvanın gövdesinin büyük bir kısmını kaplar. Bu büyük mide yapısı, tembel hayvanların düşük enerji içeren yaprakları etkili bir şekilde sindirebilmelerine olanak tanır.
Dört bölme içeren bu mide yapısı, yaprakların etkili bir şekilde mayalanmasını ve sindirilmesini sağlar. Mayalanma sırasında ortaya çıkan gazlar, midenin genişlemesine ve tembel hayvanın suda batmadan yüzebilmesine yardımcı olur. Bu gazlar, bir tür doğal flotasyon (suyun üzerinde kalma) mekanizması görevi görür.
Ancak, tembel hayvanların gazlı mide yapısı nedeniyle asla boğulamayacakları yönündeki yaygın inanış yanıltıcıdır. Tembel hayvanlar teorik olarak boğulabilir, ancak mide gazları, yüzme sırasında batmayı önler ve su üstünde kalabilmelerine katkıda bulunur. Bu özellik, özellikle tropikal alanlarda sıkça görülen su geçişleri veya seller sırasında tembel hayvanların hayatta kalmasına yardımcı olabilir.

Görsel Yükleniyor...
Choleopus didactylus türü tembel hayvanın sindirim anatomisi.
İnsanlarla Etkileşim ve Kültürel Referanslar
İnsanlar, genellikle popüler kültürün etkisiyle, tembel hayvanları yavaş tempolu yaşamları ve ilginç davranışları nedeniyle sevimli bulur ve bu durum genellikle gülümsemeye neden olur. Ancak bu sevimli görünümler, zaman içinde yanlış anlamalara ve olumsuz algılara yol açmıştır. Aslında, tembel hayvanların "tembellik" olarak nitelendirilen davranışları, hayatta kalma stratejilerinin bir yansımasıdır.
Etimoloji
Tembel hayvanların adının kökeni, bu hayvanların yavaş hareketleri ve pasif yaşam tarzlarına dayanmaktadır. Bu hayvanlar, ilk Avrupalı gözlemcilere olumsuz bir izlenim bıraktığından, "tembel" ismi bu davranışları ifade etmek için kullanılmıştır. Bilim insanı Georges-Louis Leclerc de Buffon, 1749-1767 yılları arasında tamamladığı "Histoire Naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roi" adlı eserinde tembel hayvanları "yavaşlık, sürekli acı ve aptallık" ile ilişkilendirmiş ve bu hayvanları "var olmanın en düşük formu" olarak tanımlamıştır.
İngilizce'de "sloth" kelimesinin kökü, Eski İngilizce'deki "slǣwþ" kelimesine dayanır ve tembel veya hareketsiz anlamına gelir. Benzer şekilde, diğer birçok dilde tembel hayvanın ismi, "yavaşlık", "gecikme", "tembellik" gibi anlamlara karşılık gelir. Modern İspanyolca'da bu hayvanlar, yine uyuşuk veya tembel anlamına gelen "perezoso" olarak adlandırılır.
2024 yılı itibariyle hâlâ kullanılan bilimsel isimlendirme sistemi, Carl Linnaeus tarafından geliştirilmiştir. Bu sistemde, her türün bilimsel adı cins adı ve tür adı ile iki kelimeden oluşur. Bilimsel isimler genellikle Latince veya Yunanca kökenlidir ve türün özelliklerini tanımlar. Tembel hayvan türlerinin bilimsel isimleri de bu prensibe dayanarak seçilmiştir. Örneğin, "Xenarthra" kelimesi, Yunanca "xénos" (yabancı) ve "arthron" (eklem) kelimelerinden türetilmiştir ve bu gruba ait türlerin farklı iskelet yapılarını ifade eder.
Tembel hayvan türlerinin bilimsel isimleri, onların belirgin özelliklerine dayanarak Latince ve Yunanca kelimelerden türetilmiştir. Örneğin, "Bradypus variegatus" ve "Bradypus pygmaeus" gibi isimler, bu türlerin özelliklerini tanımlamak için kullanılmıştır. Tür epitetindeki "variegatus", farklı renklerden yapılmış anlamına gelirken, "pygmaeus" kelimesi eski Yunanca'da "cüce" veya "küçük" anlamına gelir.
Yanıtla
0
0

Bu içerik için bir tepkiniz var mı?

0
0
0
0
0
0
0
0
Hayvanlar konusundaki bazı benzer içerikler
İlginizi çekebilecek diğer içerikler
© 2019 - 2024 SoruDenizi v1.4.1
Giriş Yap

Üye Ol
En az 3 en çok 23 karakter, sadece harf ve rakam içerebilir. Boş bırakılamaz En az 6, en çok 36 karakter olmalıdır. Boş bırakılamaz

Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul ediyorum
Şifremi Unuttum
Şifre yenileme bağlantısı e-postanıza gönderilecektir.

Reklamlar Görüntülenemiyor 😞
Hoşgeldiniz, bir reklam engelleyici kullanıyorsunuz gibi görünüyor. Sorun değil. Kim kullanmaz ki?
Reklam engelleyici kullanma hakkınıza saygı duyuyoruz ancak reklam gelirleri olmadan bu siteyi harika tutmaya devam edemeyeceğimizi bilmenizi istiyoruz.
Anlıyorum; reklam engelleyicimi devre dışı bıraktım.
Soru Denizi, ziyaretçilerine daha iyi bir deneyim sağlamak amacıyla çerez (cookie) teknolojisini kullanmaktadır.
Detaylı Bilgi
Tamam